1.1.1. תקנון אתר   " פארמהנט " . משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 
2. כלל י
2.1. אתר האינטרנט    pharmanet.co.il  (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י  חברת פארמהנט בע"מ, ע.מ.324570415  (להלן: "  פארמהנט  "), משמש כפלטפורמה סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט,.
2.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידכם באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינכם לבין  חברת פארמהנט. . 
עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
2.3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
2.4. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של חברת פארמהנט בע"מ ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.  חלקים נרחבים של התכנים מכילים חומר רפואי מקצועי כפי שפורסם ע"י חברות התרופות ואנשי רפואה . הגולשים מצהירים בזאת על הבנתם שאין לטפל בעצמם בעקבות  הפרסומים ואין זה תחליף להיוועצות עם רופא מטפל , או רוקח , או כל צוות רפואי מקצועי המיועד לטפל בחולים. ידוע גם שאין לקבל את הפרסומים הרפואיים של חברות התרופות ו/או של אנשי רפואה כ" תורה מסיני " ולא להתייחס לחומר הנכתב  בידי  אנשי מקצוע כמחייב ונכון שכן עובדות רפואיות משתנות כל הזמן ומתעדכנות כל הזמן בקצב תצפיות המדע.  " מה שנכון היום אינו בהכרח נכון מחר " ולכן יש להתייחס בהסתייגות לכל אינפורמציה רפואית שמפורסמת. חברת פארמהנט מעדכנת מידי תקופה שינויים בעלוני תרופות אבל לא מן הנמנע שתהיינה טעיות . הלקוחות חייבים לפני רכישה של פריט ולפני שימוש בפריט לייצור קשר עם רופא או רוקח להתייעצות מקצועית. חברת פארמהנט אינה אחראית בשום צורה לאיכות הנכתב ולתוכנו והחומר המקצועי מובא מאתרי רפואה של חברות התרופות ומפרסומים שלהם. חברת פארמהנט בע"מ אינה מייצרת תכנים  עצמיים אלא באמצעות פרסומים של גופים אחרים המפרסמים באינטרנט כגון : חברות תרופות , חברות יצרניות ומשווקות מוצרים טבעיים , חברות קוסמטיקה , יבואנים , ומפיצים . אן חברת פארמהנט אחראית על תוכן שיווקי של חברות אלו או אנשים מטעמם.   
2.5. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
2.6. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 
3. אודות המכירות
3.1. פארמהנט בע"מ מאפשרת לך לרכוש ממיטב היצרנים, היבואנים, הקמעונאים ונותני השרות הפועלים בישראל ומחו"ל (להלן: "הספק" או "הספקים") באמצעות האתר מוצרים ושירותים שונים בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. מכירות המוצרים מתבצעות דרך בתי מרקחת פרטיים הפועלים תחת פלטפורמה של פארמהנט. פארמהנט אינה מוכרת או משווקת אף אביזר או תרופה המופיעה  באתר. כל המכירות מתבצעות +
3.2. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את השם המסחרי של הספק, המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה (בהתאם לסוג המכירה), מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: "דף המכירה").
3.3. חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין.
3.4. טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (להלן: "פעולה") נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה"). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.   בשום מקרה אסורה עסקה הנעשית בידי לקוח באמצעות כרטיס אשראי שאינו שייך ללקוח. בית המרקחת אינו מחויב לבצע את המכירה במידה ויתברר שהלקוח איננו הבעלים של כרטיס האשראי. בכל מקרה כזה שהעסקה אושרה  ע"י חברת האשראי , אן בית המרקחת אחראי בכל צורה שהיא לכספים שיתקבלו , למרות שהכרטיס אשראי איננו שייך למבצע העסקה. 
3.5. מיד לאחר ביצוע הפעולה יבצע הספק בדיקה של אמצעי תשלום הקונה, כרטיס אשראי או שימוש בחשבון PayPal . יובהר, כי פתיחת חשבון PayPal  כפופה לכלל התנאים המפורטים ב-www.paypal.com . פארמהנט בע"מ ו /או בית המרקחת המבצע מכירה ללקוח אינה מהווה צד להסכם בין הקונה ישירות עם     PayPal  ולא תיקח כל אחריות על השימוש של משתמש הקצה בPayPal. יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל הספק . הרישום שנרשם במחשבי הספק יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.  בכל מקרה רק לאחר אישור הכרטיס ע"י חברת האשראי יתחיל הליך האיסוף ומסירה ללקוח.
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 
3.6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של הספק לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה הספק זכאי לבטל את ההזמנה. 
3.7. לתשומת ליבך: המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים בכל עת במלאי של הספקים המציעים מוצרים באתר והאחראים לאספקתם ללקוח, וכל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה. במידה ויגמר מלאי הפריט הנרכש ולא יתחדש הספקתו , יוסר ממעגל המכירה המוצגת ללקוח תוך 72 שעות מרגע שיתברר כי לא ניתן לחדש מכירת הפריט. כל הזמנה לפריט החסר שתתקבל מלקוח אינה מחויבת בהספקתה , ובתנאי שלא שולם בתמורה לבית המרקחת. והיה ושולם והפריט לא סופק ללקוח , יוחזרו כספי הרכישה במלואן ללקוח המזמין , מידית אם היוודע שהפריט לא נופק או יצא  ללקוח , וזאת תוך 24 שעות ממועד הרכישה באמצעות חברת האשראי ופרקי זמן שקובעות חברות האשראי בהסדר עם הלקוח.
3.8. עם זאת, יובהר כי   פארמהנט בע"מ  עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי הספק במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם, ובהתאם מחייבת את כל הספקים שלא לינתן הצעה בגין מוצר אשר אינו נמצא במלאי הספק במועד ההצעה או אשר קיימת סבירות כי לא יהא במלאי הספק במועד הזמנתו על ידי לקוח. כמו כן, עם קבלת הזמנה מלקוח למוצר,   פארמהנט בע"מ מחייבת את הספק לשריין את המוצר בעבור הלקוח כנגד ההזמנה כך שיהא זמין ומוכן לאספקה ללקוח במועד הקבוע בדף המכירה. 
3.9. ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת   פארמהנט בע"מ ו/או בית המרקחת הנבחר ע"י הלקוח , מוצר שרכשתם באתר לא היה מצוי במלאי הספק במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר אצל הספק לאחר הרכישה, ישלח לך הספק ו/או בית המרקחת המנפק , הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי   חברת פארמהנט בע"מ  בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה או זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו''ב.
4. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות למכירות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו להלן בתקנון ביחס לסוג מסוים של מכירה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה המכירה. 
 
שיטות המכירה
 
4.1. מכירה רגילה
4.1.1. מכירה אישית הנה מכירה שבה מוצעת למכירה כמות יחידות מקסימאלית של מוצר ו/או שירות (להלן: "כמות היחידות המקסימאלית") במחיר אשר לא יפחת ממחיר המינימום שייקבע על ידי הספק 
4.1.2. הספק יהיה רשאי, בכל עת, להגדיל או להקטין את כמות היחידות המקסימאלית המוצעת למכירה במכירה אישית. כמו כן הספק תהיה רשאית להאריך או לקצר את זמן המכירה, בכל עת וללא הודעה מראש.
4.1.3. בכל מכירה אישית ייקבע ע"י הספק הסכום המינימאלי אותו ניתן יהיה להציע במסגרת אותה מכירה וכן את המחיר האישי, המשקף את המחיר הנמוך ביותר בו יימכר המוצר או השירות המוצעים באותה מכירה אישית.   הספק רשאית, לפי שיקול דעתה, לקבוע, לגבי כל מכירה, מחיר אישי שונה בין מציע למציע ובכלל זה יכול שהמחיר האישי יושפע מזהות המציע ו/או ממספר התשלומים בהם הציע כל מציע לרכוש את המוצר ו/או השירות.
4.1.4. יובהר ויודגש, לא תינתן כל אפשרות למציע שהגיש הצעה במכירה אישית לחזור בו מהצעתו. ניתנה הצעה ע"י מציע והצעה זו זיכתה את המציע במכירה, קרי הפכה את המציע לזוכה, יהא הזוכה זכאי לבטל את הזכייה בכפוף לאמור בסעיף ‏12 לתקנון זה. 
 
4.2. מוצרים בייבוא אישי
4.2.1. האתר מאפשר לבתי המרקחת לייבא מוצרים שונים (להלן: "מוצרים" או "מוצרי היבוא האישי") ישירות מספקים זרים, שאינם ישראלים, ברחבי העולם (להלן: "ספקי היבוא האישי") ובתנאי שהיבוא נעשה לצריכה אישית ולא מסחרית (להלן: "יבוא אישי").
4.2.2. יובהר כי האתר משמש פלטפורמה בלבד לביצוע עסקאות יבוא אישי בין הלקוח לבין ספקי היבוא האישי באופן ישיר, כי הוא אינו צד לעסקת היבוא האישי וכי אינו אחראי למוצרים ו/או לאספקתם ו/או לתקינותם ו/או לאחריות להם. יחד עם זאת, במקרה שתתקבל תלונה מלקוח בגין מוצר יבוא אישי שרכש, יפעל האתר במאמצים סבירים ומקובלים אל מול הספק בכי לנסות ולפתור את התלונה באופן המיטבי לטובת הלקוח. 
4.2.3. כל המידע המוצג באתר לגבי מוצרי היבוא האישי, לרבות בעניין טיבם ואיכותם, התקבל מספקי היבוא האישי ומצוי באחריותם הבלעדית של ספקי היבוא האישי. למען הסר ספק יובהר כי אין באפשרות האתר לאמת את הפרטים המידע שמתקבל מספקי היבוא האישי בנוגע למוצרים השונים, לרבות בעניין מפרטי המוצרים, התמונות שהוצגו בדפי המכירה וכיו"ב.
4.2.4. מכירות היבוא האישי יסומנו בדפי המכירה ככאלה והן יוגבלו בכמות ו/או בזמן אשר יצוין בעמוד המכירה. ספק היבוא האישי רשאי, בכל עת, להגדיל ו/או להקטין את מספר המוצרים המוצעים. כמו כן, ספק היבוא האישי רשאי להאריך ו/או לקצר את משך המכירה ו/או להפסיקה לאלתר בכל עת, וללא צורך במתן הודעה מראש. 
4.2.5. המוצרים יישלחו ממחסני ספקי היבוא האישי בארץ  ללקוח באמצעות דואר רגיל ו/או דואר רשום ו/או חברת שליחויות (להלן: "השילוח"), בהתאם לשילוח שיפורט בדף המכירה ובמועדי האספקה שיפורטו בעמוד המכירה.
4.2.6. שילוח מוצרי היבוא האישי יעשה לבית הלקוח או לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח, בהתאם למפורט בדף המכירה. תשומת לבך לכך שזמן המשלוח ממחסני הספק בחו"ל המפורט בדף המכירה הינו זמן משלוח מוערך, כי ייתכנו עיכובים הנובעים מגורמים שונים, וכי האתר אינו אחראי לאיחור באספקת מוצרי היבוא האישי ולכל נזק שייגרם ללקוח בשל כך.
4.2.7. המוצרים יסופקו ללקוח בצירוף חשבונית מס מהספק.
4.2.8. המחירים ביבוא אישי המפורטים באתר אינם כוללים מע"מ, מכס או כל מס או היטל אחר שייתכן ויוטל על המוצר על ידי רשויות המיסים בישראל (להלן: "מס"). ככל שיוטל מס הוא ישולם על ידי הלקוח ישירות לגורם הרלוונטי ובהתאם לתנאים שייקבעו על ידי הספק ו/או בית המרקחת וללא מעורבות חברת פארמהנט.
4.2.9. חלק ממוצרי היבוא האישי המוצגים באתר מגיעים עם תעודת אחריות מקורית של היצרן ו/או ספק היבוא האישי וקבלת האחריות כפופה להוראות המופיעות על גבי תעודת האחריות. יובהר כי שירות לאחר מכירה בגין מוצרי היבוא האישי עשוי להתבצע בכתובתו של היצרן ו/או ספק היבוא האישי וכי האתר ו/או ספקי היבוא האישי אינם מתחייבים שהשירות יתבצע בישראל.
4.2.10. אחריות לשלמות המוצר: ספקי היבוא האישי מתחייבים לפעול ככל יכולתם על מנת שהמוצר יסופק ללקוח כשהוא שלם ותקין, ואולם היה והמוצר הגיע שבור ו/או לא תקין ספק היבוא האישי יפעל להחליף את המוצר, ובתנאי שתלונת הלקוח בדבר אי שלמות ו/או תקינות המוצר תתקבל לא יאוחר מ 48 שעות ממועד קבלת המוצר יובהר כי אין באמור כדי לפגוע בזכות הלקוח לביטול עסקה/מכירה, כמפורט בתקנון. 
4.2.11. הרכבת מוצרים: ספקי היבוא האישי אינם מספקים שירותי הרכבה במדינת ישראל, ככל שיש צורך בהרכבה, והלקוח נוטל על עצמו להרכיב את המוצר בעצמו ו/או באמצעות איש מקצוע מטעמו, והוא לא יבוא בתלונה כלשהי כלפי האתר ו/או ספקי היבוא האישי בנוגע להרכבת המוצר ו/או בנוגע לנזק שנגרם למוצר בשל הרכבתו.
4.2.12. תשומת לבך לכך שבמידה וקיימת סתירה בין האמור בסעיפים ד'3.23 - ד'3.34 לעיל, בנוגע למוצרים בייבוא אישי, לבין האמור בסעיף אחר בתקנון האתר, תגבר ההוראה הנוגעת ישירות למוצרים בייבוא אישי. 
 
4.3. מכירות מיוחדות
4.3.1.  חברת פארמהנט  תהא רשאית להפעיל מכירות מכל סוג שהוא עבור לקוחות מסוימים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובתנאים שייקבעו על ידה מעת לעת. 
4.3.2. הוראות תקנון זה יחולו על מכירות אלו בשינויים המחייבים.
4.4. לקוחות שאינם נמנים על הלקוחות המסוימים אליהם פונה המכירה המיוחדת לא יוכלו להשתתף במכירה כאמור ולא תהיה להם בעניין זה כל טענה דרישה או תביעה כלפי   חברת פארמהנט /או מי מטעמה.
 
5. מועדי המכירה
5.1. בכל מכירה ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.
5.2. בכל מכירה הספק יהא רשאי להאריך ו/או לקצר את מועד סיום המכירה ו/או להגדיל ו/או להקטין את הכמות המוצעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
5.3. במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה (תהא סוג המכירה אשר תהיה), רשאי הספק על פי שיקול דעתו לשנות את מועד סיום המכירה ו/או לבטלה בכל עת וללא הודעה מראש.
 
6. אספקת/הובלת המוצרים
6.1. הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. 
6.2. הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. הספקים מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כמפורט 
6.3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
6.4. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור,  הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר. הובלה בקירור תחייב עלות נוספת על פי תנאי הספק.
6.5. הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע"מ (לשעבר רשות הדואר לישראל) יחולו על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.
6.6. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
6.7. דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים הספקים לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
6.8. זוכה במכירה או רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי מעסקו של הספק, בהתאם לגורם האחראי על הספקת המוצר ללקוח, ככל שאיסוף עצמי כאמור אפשרי בקשר למוצר מסוים, כפי שיפורט בדף המכירה של המוצר. 
במקרה בו לא נאסף מוצר שיוצר במיוחד בעבור הצרכן (מוצר בהזמנה אישית) בחלוף 14 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה, יהיו  הספקים רשאים להשמיד את המוצר או להמשיך ולהחזיקו לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי. במקרה בו לא הושמד המוצר והמשתמש ביקש לאסוף אותו יהיו הספקים (לפי העניין) רשאים לגבות דמי אחסנה בגין כל יום בו נשמר. 
6.9. בעת אספקת המוצר, רשאים  הספקים ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.  בכל מקרה של מסירת תרופות לבית הלקוח ו/או באיסוף עצמי מבית המרקחת יהיה גיל הלקוח או בני ביתו גדול מגיל 16.
6.10. במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.
6.11. במקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ל  לחברת פארמהנט בע"מ  לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי   חברת פארמהנט בע"מ , בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור.
 
7. שירות לקוחות
7.1. בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות של הספקים אשר ישמחו לעזור ולהפנות אותך אף במקרה הצורך לנציגי הספק הרלוונטי למוצר. 
7.2. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של חברת פארמהנט בע"מ  בדואר אלקטרוני ןilan@pharmanet.co.il    או בפקס. 
נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה. 
 
8. כשרות להשתמש באתר
8.1. כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
8.1.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס. 
8.1.2. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
8.1.3. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי או בעל חשבון תקף בחברת PAY-PAL. 
8.1.4. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל 
8.2. חל איסור מוחלט על הספקים ו/או על עובדיהם ו/או על מי שקשור עימם מלהשתתף במכירות של מוצרי או שירותי הספק באתר.
8.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא   חברת פארמהנט, רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
8.3.1. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
8.3.2. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
8.3.3. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון; 
8.3.4. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב  חברת פארמהנט בע"מ        ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;
8.3.5. בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות לצד ג' ו/או לסחור בו.
 
מדיניות פרטיות
8.4. כדי לרכוש מוצר או שירות ו/או כדי לתת הצעה במכירות באתר, יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון.
8.5. לתשומת ליבך: שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימושכם בלבד והינך נדרש לשמור על סודיותם. אם תבחר להעבירם לאחר או לאפשר לאחר לעשות בם שימוש, בכל דרך שהיא,   חברת פארמהנט בע"מ תהא רשאית להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישית שלך עשה כן על פי הרשאה ממך. בכל מקרה, חברת פארמהנט בע"מ  לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיותך שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתמש ובסיסמתך האישית. 
8.6. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר ל  חברת פארמהנט בע"מ  במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של  חברת פארמהנט בע"מ .  ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר ל  פארמהנט בע"מ  לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור בין חברות שונות בקבוצת פארמהנט בע"מ  .
8.7. פארמהנט בע"מ עושה מאמצים לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ונוקטת במאמצים סבירים ומקובלים מול הספקים בכדי למנוע שימוש לרעה על ידם במידע המועבר אליהם על ידי  פארמהנט בע"מ  , ואולם   פארמהנט בע"מ  אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע"י הספק במידע שהועבר לו. 
8.8. פארמהנט בע"מ  מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מ-  פארמהנט בע"מ ו/או הספק בפועל , תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות  S.M.S  )שתקבל מ- חברת פארמהנט בע"מ. 
דעו: הסכמתכם  לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S ) כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר.
לתשומת ליבכם : ל  פארמהנט בע"מ  אין אפשרות או יכולת לדעת האם הנכם עושים שימוש בכתובת דואר אלקטרוני המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני, הנכם מאשרים ומתחייבים בפני  פארמהנט בע"מ  כי ניתנה לכם הסכמתם כאמור של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל וכי הסכמתך כאמור מהווה הסכמה גם מצדם לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני מהאתר.
8.9. פארמהנט בע"מ תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליכם אישית או יזהו אתכם.
8.10.  חברת פארמהנט בע"מ  תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" - קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של  פארמהנט בע"מ  על הכונן הקשיח של המחשב בו אתם משתמשים באמצעות הדפדפן שלכם) על מנת לספק לכם שירות מהיר ויעיל ולחסוך מכם  את הצורך להזין את פרטיכם האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אתכם באופן אישי ואתם יכולים לכוון את תוכנת הדפדפן שלכם  כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
 
9. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה
9.1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
9.2. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
* ברכישה של נכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
* ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת -  בלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. 
9.3. ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:
9.3.1. טובין פסידים; שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם;
9.3.2. ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; 
9.3.3. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995; 
9.3.4. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; 
9.3.5. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
9.3.6. טובין שהם תרופות , האסורות להחזרה על ידי משרד הבריאות.
9.3.7. תרופות שהם מוצרי טבע והומאופתיה.
9.3.8. מוצרי היגיינה באריזות שאינן סגורות הרמטית. 
9.3.9. מוצרים האמורים להישמר בקירור. 
9.4. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לספק בלבד.
9.5. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה: 
ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם במוצר נושא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או השירות או עקב אי אספקת המוצר או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"), יחזיר הספק למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, ימסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את המוצר נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות במקום שבו נמסר לו המוצר, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.
9.6. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:
זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאי הספק לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה.
ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה כאמור לעיל, יחזיר הספק למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
קיבל מבצע הפעולה את המוצר נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת המוצר לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי   הספק במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. למען הסר ספק, ביקש מבצע הפעולה כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר והדבר אושר על ידי הספק , יהיה הספק האחראי לשילוח רשאים לגבות ממבצע הפעולה דמי שילוח בגין הובלה כאמור.
9.7. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ‏9.5 ו-‏9.6 לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ‏9.2 לעיל, הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה, יהא הספק רשאית לחייב אתכם תשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול. בנוסף, במקרה שהותקן בביתכם על ידי הספק טובין לצורך מתן שירות לפי העסקה, יהיה הספק רשאי לגבות ממכם  תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים.
9.8. דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותו של הספק לתבוע את נזקיה בשל כך.  
על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
9.9. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד') לחוק הגנת הצרכן, כמפורט בסעיף ‏9.2 לעיל.
דעו: ייתכן כי באתר יוצעו מעת לעת מוצרים (כגון מכשור רפואי לפי הזמנה או מוצרי דפוס שונים) אשר ייוצרו אישית בעבור מבצע הפעולה על ידי הספק בהתאם להזמנתו האישית של מבצע הפעולה באתר או יעוצבו אישית על ידי המשתמש בעבורו (כגון במוצרי דפוס שונים), לפי העניין. דעו, כי מוצרים כאמור הינם בגדר "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן", בהתאם להגדרתם בחוק הגנת הצרכן ובסעיף 14ג(ד)(4) לו בפרט (להלן: "מוצר בהזמנה אישית") 
 
לאור האמור, מבצע הפעולה מסכים ומודע לכך כי הספק אינו מקבל מוצר בהזמנה אישית בחזרה, ואינו מבטל עסקה כאמור לאחר שהחל כבר ייצורו של המוצר בהזמנה אישית ו/או שהמוצר בהזמנה אישית כבר הופק ו/או נשלח למבצע הפעולה. 
9.10. הספק יהא רשאי לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: 
9.10.1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
9.10.2. במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;
9.10.3. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;
9.10.4. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
9.10.5. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו;
9.10.6. אם יתברר לספק כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי  הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 
10. אחריות
10.1. אחריות בגין מוצרים/שירותים 
10.1.1. חברת פארמהנט בע"מ  מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים ושירותים שונים של מיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. עם זאת, פארמהנט בע"מ  אינה היצרן או היבואן או המוכר של המוצר שיש בדעתך לרכוש באתר. לפיכך, ומבלי לגרוע באמור בתקנון זה, פארמהנט בע"מ  ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, לרבות כקבוע על פי דין האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספקים. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים לאחר מכירה, בין אם במכירה רגילה ובין אם במכירה יומית ו/או אישית ו/או אחרת, נמסרו ל-  פארמהנט בע"מ  ע"י הספקים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים. למען הסר ספק, יובהר שאלא אם נקבע אחרת בדף המכירה או על פי דין, הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.
עם זאת, יובהר כי  פארמהנט בע"מ  עושה מאמצים לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ומקיימת בקרה שוטפת על השירות הניתן על ידם למשתמשים באתר. במקרה שתתקבלנה תלונות מצד הלקוחות בגין האמור לעיל, תפעל  פארמהנט בע"מ במאמצים סבירים ומקובלים אל מול הספקים בכדי לנסות ולפתור את התלונות באופן המיטבי לטובת הלקוח. 
10.1.2. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את פארמהנט בע"מ  . תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
10.1.3. פארמהנט בע"מ  ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיו"ב.  במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש לספקים, ינקטו הספקים במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. בכפוף להוראות סעיף ‏5.11 לעיל, במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף ‏9.5 לעיל.
10.1.4. בכל מקרה, בכפוף להוראות סעיף ‏5.11 לעיל, פארמהנט בע"מ  ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
10.1.5.  פארמהנט בע"מ  לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.  
 
10.2. אחריות כללית בגין פעילות האתר
10.2.1. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא .(AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי   פארמהנט בע"מ   בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
10.2.2.  פארמהנט בע"מ  עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת,   פארמהנט בע"מ  אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור,   פארמהנט בע"מ  לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתכם  לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכנה.
10.2.3.  פארמהנט בע"מ  לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
10.2.4.  פארמהנט בע"מ  לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
11. פארמהנט בע"מ  אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.
 
12. תנאים נוספים
12.1. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של פארמהנט בע"מ ו/או מי מטעמה.
12.2. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן פארמהנט בע"מ  נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
12.3. אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י פארמהנט בע"מ  .
12.4. רישומי המחשב של   פארמהנט בע"מ  בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 
13. שונות
13.1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט: בחיפה.
13.2. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 2 בינואר 2017 וניתן לשינוי בכל עת ע"י  פארמהנט בע"מ  , על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
 
קנייה מהנה מצוות  חברת פארמהנט בע"מ 
ilan@pharmanet.co.il   
 
prelox


l- arginin solgar , מניעת מצבי אין-אונות וחוסר פוריות בגברים.